Màng PE Quấn Hàng

    140.000 126.000

    Màng quấn pallet ( màng PE ) được dùng để quấn pallet hàng hóa, sản phẩm, kiện hàng trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là việc đóng gói hàng hóa xuất khẩu đi các nước.

    Mã: 00012 Danh mục: